»
3/12 2020 Föreläsning

Föreläsning med Bertil Bo

Konstnären Bertil Bo berättar om sitt konstnärskap.