Filmvisning om Jackson Pollock

Omslag till filmen om Jackson Pollock

Vi arrangerar en filmkväll och visar en spelfilm om Jackson Pollock.

Som målare var Pollock inte någon naturbegåvning; han kämpade länge med sin oförmåga att bemästra de traditionella måleriteknikerna. Han beslutade sig för att i formen ge uttryck för denna kamp och sökte göra själva handlingen att måla till dess eget ämne. Pollock övergav palett, staffli och till och med penslar, och började istället att droppa, stänka, kasta och hälla färgen på duken, som vanligtvis låg utlagd på golvet i ateljén.

Trailern till filmen Jackson Pollock