Om

Konstföreningen TEST startades av några konstintresserade personer 1987 som tyckte utbudet av utställningar på orten var begränsat. Vi började vår verksamhet i en liten källarlokal men driver sedan 2010 en egen liten konsthall centralt i Testboga.

Att alla ska ha tillgång till intressant samtidskonst som väcker tankar och nya idéer är vårt motto. Vi försöker ha ett varierat utbud av konstnärer i våra utställningar, både lokala men också en del nationella.

Samtalet om konst är centralt i vår verksamhet så vi brukar alltid arrangera konstnärssamtal och studiecirklar i anslutning till våra utställningar.